✘₪இدرد دلهای عاشقانه✘₪இ

جملات پر احساس‏

قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

[ شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 10:24 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

تو …

نمیدانم نامت را چه بگذارم …
مخاطب خاص !
تمام زندگی !
دلیل نفس کشیدن !
همه ی وجود …
یا تنها عشقم …

به هرنامی که باشی بدان …

آرام …
تا ابد...
برایت جــــــ♥ــــــان میدهم ...  f01647d1dc6ec56af81fd2906723d332-425

[ سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ ] [ 8:56 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

حتی غــــــــــــــــــــــــرورم
تو را جور دیــــــگر می خواهد!
.
به تـــــــــو که می رســــــــد
.
.
.
میشــــــــــــــــــــــــــــــــکند..

[ پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ ] [ 20:18 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏


اگه میگم دوستت دارم
از سر عادت نیست
یا ازسر جوونیم
میگم که یادت بیارم
بهترین اتفاقی بودی که تو زندگیم افتاده

[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 22:49 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..

اما ..

ﺍﻣـــــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــــا،

ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــای ﺩﻫــﻦ ﻟـــﻖ!

[ دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ ] [ 17:10 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

يكي از زيباترين لحظه ها - 
لحظه‌اي که ميبيني‌ يکي‌ لبخند رو لبشه 

و ميدوني‌ که دليل اون لبخند تويي ..

[ یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 22:55 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏


[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 22:9 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

بزرگترین روانشناسان دنیایند ، دو چشمت 

این قدر که امیدوارم می کنند ، به زندگی . . .

.

 

[ یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 17:15 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

ميــــــدونـے چرا بغــــــل کردن قشنگـﮧ؟


چوטּ طرف راســــــتت
ڪـﮧ
قلب نیست
هميــــــشـﮧ פֿـالــــــيـﮧ

وقتــــــــے بغلــــــش ميــــــڪـنـــے
قلـــب اونـﮧ ڪـــﮧ
پُــــــرش مــــے ڪــنـــــــﮧ


[ شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ ] [ 20:18 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

خوشبختی داشتن کسی است…

که بیشتر از خودش

تــــــــــو را بخواهد…

و

بیشـــتر از تــــــــو…

هیـــــــــــچ نخواهد..

و

تــــــــــو ...

برایش تـــــــمام زندگی باشی

[ شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ ] [ 20:16 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

بیچاره دلم

با دیدنت باز هم لرزید

نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی

بیچاره دل است

عقل ندارد..


[ چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ ] [ 16:44 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن .......
بدون آنکه حرفی بینمان رد و بدل شود
فقط نگاه باشد و نفس ........
زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ...
همین حالا هم دیر است

Goli...

[ یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 17:28 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

پیشرفت من تویی
که میگذاری

هر لحظه عاشق ترت شوم♥!

[ یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 17:27 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

دستـــــــانت را در برابرم مـــــشت میکنی

و مــــــیپرسی :

گــــل یا پـــــوچ ؟


و من در دل میـــــــگویم :

فــــقط دســـــتانـــت . . . !

[ یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 19:2 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

من از تمام دنیا
فقط آن دایره مشکی چشمان تو را میخواهم

وقتی که در شفافیتش

بازتاب عکس خودم را میبینم

[ شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:50 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

نمی دانم چشـــــــمــانتـــ با مــــــن چه میکند!!!

فقط وقتی که نگـــــاهم میکنی چنان دلـــ ـــ ـــم از شیطنــتـــ نگــــاهـــتــ می لـــرزد

که حـــــــس می کنم چقدر زیبــــــاست

فـــــــــــدا شدن ...

برای چـــشـــــمـــهای که تمام دنیــــــای مـــــن است...

[ جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 22:24 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

آغوشتـــــــ را دوستـــــــ دارمـــــ

امــــا

از دوباره بــــی پناه شدن


می ترسمــــــ...!
[ یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:17 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

تو بد تا می کنی و من

یجورِ بد دوست دارم

نمی دونم چقدر اما

زیاد از حد دوست دارم

[ یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:14 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ،

بگذار در گوشت بگویم

” میـــخواهــمــــــــت ”

…این خلاصه ی ،تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست …!!!

[ جمعه پانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:37 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

چند باری خیـــرهـــ شدی بهـــ چشمانمــــ!

سرمـــ را پایین انداختمــــ!

مبادا کســـی بفهـــــمـــد

گــــــرفتـــار چشمانــــ کســـی شده امــــــ!

حتــــــی حاضــــــر نشـــــــدمـــــ یکــــــ بار "خــــــوبــــــ" نگاهــــــت کنمــــ

بعـــــ از چـــــــند مـــاهی نـــــدیدنــ چشمــــــــانـــــت!

[ پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 20:37 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

كسی كه دوسـتت داره . . . همش نگـــرانته . . . به خـــاطر همین بیشتر از اینكه بگه دوســـــتت دارم . . . میگه مواظب خـــودت باش

[ یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 17:2 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

نمیدونم ،میدونی یا نه ؟
لحظه ی تولد من به همان ثانیه ی بر میگردد :

که تو برای اولین بار به من بگی :

دوستت دارم.
[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:26 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

کـــــــاش ....
صــــدای بعضــی ها رو
می شــــد بــــــوسید..!!
مخصــــوصا وقتـــــی...
اســمتو صــــدا می زنن...!!♥

[ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:39 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

بعد از گرفتن دستهايت
تمام دنيا را لمس خواهم كرد
تا عشق به همه جا سرايت كند
[ شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 9:33 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏


نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!❣

اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...❣

اما به پــــ ـای یكـ بار گُفتنـ تـو  نمی‌ رسد... ❣
[ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:9 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

عاشق که باشی


رفتن نمی دانی

می مانی سر حرفت می مانی

که گفته بودی:

تا ته دنیا در کنارش می مانی


[ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:3 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

زیــ ــبــا تـریـــטּ یـاבבاشـتــ روے یــ ـפֿـــچــالــ :


قـــــ ـ ـ ـ ـــهر بـــســ ــﮧ... 


وقــ ــتــیــ اومـــבے פֿـــونـــﮧ ، بــغــلـم کـــ ــטּ لـعـنــتـــے....

[ پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 17:0 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

بهشت من آنجاست که تو را بي شرمانه ميکشم در آغوش
[ سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 18:52 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

پسر نيازي به ته ريش نداره.....!!!
نيازي به دور بازوي ضخيم نداره
همينكه احساس امنيت كني تو رابطه كافيه

دختر نيازي به لبای ورم کرده و دماغ سربالا نداره
همينكه قلبش صاف باشه باهات كافيه

ننازید به این چیزا که موندنی نیستــــــــــ

[ سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 18:51 ] [ ALONE REzA ] [ ]


قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

بگذار زمانــه از حِسادت بـترکـد

انگــشتان مـن چــه بــه انـگشـتان تــو مـی آیند...
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

[ یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:43 ] [ ALONE REzA ] [ ]